פורסם בתאריך 21/02/2021

ברקוביץ אהרוני זיו, עורכי דין

"אחריות אזרחית" לקיום ההוראות שבחוקי העבודה
על המעסיק מוטלת "אחריות אזרחית" לקיים את ההוראות שבחוקי העבודה, המעניקה לעובדים זכות לתבוע מהמעסיק את הזכויות המוגנות בחוקי העבודה, או פיצוי עקב הפרת הזכויות. אחריות אזרחית חלה לעתים גם על מעסיק בפועל או על מזמין שירות.

ההוראות שבחוקי העבודה קובעות את הזכויות הבסיסיות של העובדים ביחסיהם עם המעסיק שלהם. על המעסיק חלה חובה להעניק זכויות בסיסיות אלה לעובדים, והעובדים אינם יכול לוותר עליהן.
בקשה להצעת מחיר
ההודעה נשלחה. נחזור עם תשובה בקרוב.